Όποιος σκορπίζει γνώση κερδίζει χαρά!!

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013


Ρυθμός προσφοράς ενέργειας μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή


7.  Στην περιφέρεια μιας ακίνητης ομογενούς τροχαλίας, μάζας m = 1 kgr και ακτίνας R = 0,1 m, είναι τυλιγμένο ένα σχοινί αμελητέας μάζας. Η τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος στο κέντρο της και στερεώνεται σε ακλόνητη βάση.

Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκούμε στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού μια σταθερή οριζόντια δύναμη F = 2 N, οπότε η τροχαλία τίθεται σε περιστροφή.
 O ρυθμός με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στον κύλινδρο τη χρονική στιγμή t = 1,2 sec είναι:
 α) 9,6 Joule/sec,  β)  18,2 Joule/sec γ)  60 Joule/sec.
Αιτιολογείστε την επιλογή σας.
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της τροχαλίας παρέχεται από τη σχέση Ι = (1/2)mR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου